Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 08.08.2019 r. w miejscowości Kluczbork, przy ul. Sienkiewicza 11 wystąpiła awaria sieci wodociągowej. Brakiem dostawy wody od godz. 08:30 do momentu usunięcia awarii zostaną objęte budynki od skrzyżowania z ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Byczyńską.

Po zakończonych czynnościach remontowych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.Print Friendly, PDF & Email