Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Chocianowice – na odcinku obejmującym wsie Trzebiszyn, Tuły, Laskowice, Oś.

Print Friendly, PDF & Email