5. Formy płatności


Należności za usługi można regulować:

1. Bez dodatkowych opłat – w placówkach Banku Spółdzielczego w Wołczynie Oddział w Kluczborku zlokalizowanych na:
– ul. Wolności 12,
– ul. Ossowskiego 1,
– ul. Katowicka 1 – przy Starostwie Powiatowym.

2. Przelewem na konto:
– Bank Pekao S.A. I O/Kluczbork, nr konta: 14 1240 1662 1111 0000 2656 6841

Ponadto z myślą o wygodzie naszych Odbiorców funkcjonują bezgotówkowe formy opłacania faktur za dostawę wody i odprowadzanie ścieków:
– polecenie zapłaty,
– zlecenie stałe.


W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt:
Pracownik: Renata Lorek
Tel.: 77 418 14 71 wewnętrzny 57
E-mail: rlorek@hydrokom.pl

Print Friendly, PDF & Email