Taryfa Gmina Lasowice Wielkie


Wyciąg z TARYFY dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Lasowice Wielkie na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2017:

Tabela 1.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka
brutto
(z 8% VAT)
Jednostka miary
1. Przemysł spożywczy 1.Cena za dostarczoną wodę 3,51

zł/m3

2. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny
6,48

zł/odbiorca/okres rozliczeniowy

3. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK
5,08

zł/odbiorca/okres rozliczeniowy

4. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK-PDF
4,16

zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy

5. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz
4,32

zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy

6. Stawka opłaty abonamentowej
– norma
3,51

zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy

 2.  Przemysł i usługi 1. Cena za dostarczoną wodę  3,60  zł/m3
2. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny
 6,48  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
3. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK
 5,08  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
4. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK-PDF
 4,16  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
5. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz
 4,32  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
6. Stawka opłaty abonamentowej
– norma
 3,51  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
3.  Gospodarstwa domowe 1. Cena za dostarczoną wodę 3,51  zł/m3 (z uwzględnieniem dopłaty)
2. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny
6,48  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
3. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK
5,08  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
4. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK-PDF
4,16  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
5. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz
 4,32  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
6. Stawka opłaty abonamentowej
– norma
3,51  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
 4.  Pozostali odbiorcy 1. Cena za dostarczoną wodę 3,52  zł/m3
2. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny
6,48  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
3. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK
 5,08  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
4. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz główny IBOK-PDF
 4,16  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
5. Stawka opłaty abonamentowej
– wodomierz
4,32  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy
6. Stawka opłaty abonamentowej
– norma
 3,51  zł/odbiorca/ okres rozliczeniowy

Tabela 2.
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka
brutto
(z 8%VAT)
Jednostka miary
1. – odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków:
– przemysł spożywczy
– przemysł i usługi
– gospodarstwa domowe
– pozostali odbiorcy
1.Cena za odprowadzone ścieki 10,37 zł/m3 (z uwzględnieniem dopłaty)

Tabela 3.
Wysokość stawek – pozostałe usługi.

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka
brutto
(z 8%VAT)
Jednostka miary
1. Odbiorca usługi. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 69,12 szt
2. Odbiorca usługi. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 69,12 szt

Pełna treść TARYFY dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Lasowice Wielkie na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2017 > Pobierz .pdf  > Pobierz .pdf

 

Print Friendly, PDF & Email