Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 28.09.2018 r. w miejscowości Pogorzałka nastąpi planowane zamknięcie wody w godz. od 09.00 do 12.00. Na czas prowadzonych prac związanych z remontem pompowni wody, brakiem dostawy wody objęta będzie cała miejscowość Pogorzałka. Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email