Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 02.07.2019 r. w miejscowości Ligota Zamecka nastąpi włączenie nowego odcinka sieci wodociągowej. Brakiem dostawy wody od godz. 07:30 do 12:00 objęte będą: Ligota Zamecka od numeru 16, Ligota Górna, Bogdańczowice. 

Po zakończonych czynnościach remontowych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email