Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku, informuje że dnia 20.10.2014r w godz.2.30 – 5.00 w miejscowości Byczyna przy ul. Zamojskiego będą prowadzone prace związane z posadowieniem nowej zasuwy na sieci wodociągowej. W związku z powyższym brakiem  dostawy wody objęta zostanie cała miejscowość Byczyna.

Po wykonaniu robót i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email