Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. na VI miejscu w Ogólnopolskim rankingu przedsiębiorstw wodociągowych „Wodociągi Polskie”.

Ranking został zorganizowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, pod patronatem redakcji Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Biznes Plus w Gazecie Wyborczej. Celem rankingu było wyłonienie spośród wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce najlepszych, mających istotny wpływ na rozwój regionów oraz polepszających jakość życia lokalnej społeczności. Ocenie podlegały m.in. nakłady na inwestycje, poziom skanalizowania aglomeracji, posiadana infrastruktura badawcza, działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, oraz działania promocyjne w zakresie jakości wody, a także kwota pozyskanych dotacji na rozwój swojej infrastruktury. Z wytypowanych 90 przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce wybrano 20 najlepszych.

Polska Agencja Przedsiębiorczości wysoko oceniła działania WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o. przyznając VI miejsce w kraju. W rankingu kluczborska spółka wyprzedziła firmy ze znacznie większych i bogatszych ośrodków, m. in. z Katowic, Gorzowa Wielkopolskiego, Siedlec, Przemyśla, czy Jeleniej Góry. Wyżej uplasowały się tylko przedsiębiorstwa wodociągowe z takich miast jak: Kraków, Częstochowa, Gdynia, Toruń i Rzeszów.

Pełne wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągowych ,,Wodociągi Polskie’’ opublikowane są na łamach Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 17.07.2015r. oraz Biznes Plus w Gazecie Wyborczej.
Dyplom 17.07.2015r. Wodociągi polskie

Print Friendly, PDF & Email