Kontakt


Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o.

Adres:
NIP:
REGON:
KRS:
Kapitał zakładowy:
ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork
751 000 17 00
530593403
0000018438 Sąd rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
40 823 000,00 PLN (w całości opłacony)

Telefony:

Sekretariat:
Fax:
Oddział Byczyna:
Pogotowie wod-kan:
77 418 14 71, 77 418 14 72
77 418 52 89
77 413 45 60
994, 77 418 04 47, 77 413 30 23

E-mail:

E-mail: sekretariat@hydrokom.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00
Biuro Obsługi Klienta
Poniedziałek:

Wtorek – piątek:
7:00 – 16:00
7:00 – 15:00

Kontakt bezpośredni:

Dział Funkcja/Zakres czynności Imię i nazwisko Wewnętrzny E-mail
Dyrektor mgr inż. Artur Witek  31 awitek@hydrokom.pl
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacyjnych mgr Marek Światek  31 mswiatek@hydrokom.pl
Z-ca Dyrektora ds. technicznych i inwestycyjnych mgr inż. Krzysztof Sikorski  31  ksikorski@hydrokom.pl
Prokurent / Z-ca Dyrektora ds. finansowych mgr Małgorzata Gromadka 46 mgromadka@hydrokom.pl
Dział Finansowy Kierownik / Główna księgowa mgr inż. Marzena Iwanicka 33 miwanicka@hydrokom.pl
St. specjalista ds. finansowo-księgowych Teresa Dybka 33 tdybka@hydrokom.pl
St. księgowa Łucja Kościukiewicz 33 lkosciukiewicz@hydrokom.pl
Dział Obsługi Klienta Kierownik mgr Małgorzata Gromadka 46 mgromadka@hydrokom.pl
Referent/Umowy, Faktury i płatności Ilona Domagała
Krzysztof Wojech
Ewa Kasperkiewicz-Gil
57
52
58
idomagala@hydrokom.pl
kwojech@hydrokom.pl
ekasperkiewiczgil@hydrokom.pl
Dział Techniczny
Specjalista ds. uzgodnień technicznych i GIS / Warunki przyłączenia do sieci mgr inż. Adam Sojka 38 asojka@hydrokom.pl
Główny specjalista ds. ochrony środowiska mgr Elżbieta Szafrańska 50 eszafranska@hydrokom.pl
Główny specjalista ds. inwestycji mgr inż. Anna Wujczak 39 awujczak@hydrokom.pl
St. inspektor ds. inwestycji inż. Marzena Cyrek 51 mcyrek@hydrokom.pl
Dział Eksploatacji – Gmina Kluczbork, Lasowice Kierownik mgr inż. Marcin Rusek 37 mrusek@hydrokom.pl
Mł. mistrz ds. eksploatacji i utrzymania sieci wodociągowej Damian Dąbrowski 34 ddabrowski@hydrokom.pl
St. mistrz ds. eksploatacji i utrzymania sieci kanalizacyjnej Andrzej Skóra 34 askora@hydrokom.pl
St. mistrz ds. eksploatacji i gospodarki wodomierzowej /Sprzedaż i wymiana wodomierzy Bogusław Buła 36 bobula@hydrokom.pl
Dział Eksploatacji – Gmina Byczyna Mistrz ds. eksploatacji sieci wod-kan Roman Guzik 77 413 45 60 rguzik@hydrokom.pl
Dział Oczyszczalni Ścieków Kierownik Marek Staniszewski 994 mstaniszewski@hydrokom.pl
Mistrz ds. oczyszczalni ścieków Stanisław Strykowski 994 sstrykowski@hydrokom.pl
Dział Utrzymania Ruchu Kierownik inż. Krzysztof Lemek 48 klemek@hydrokom.pl
Mistrz ds. zaopatrzenia i transportu Mirosław Balicki 47 mbalicki@hydrokom.pl
Mł. mistrz  utrzymania ruchu Piotr Winnicki 49 pwinnicki@hydrokom.pl
Dział Administracyjno-Pracowniczy Kierownik mgr Katarzyna Lorek 41 klorek@hydrokom.pl
Referent ds. obsługi sekretariatu Małgorzata Kalista-Druszcz 31 sekretariat@hydrokom.pl
St. specjalista ds. kadr i płac Jadwiga Bogdanowicz 32 jbogdanowicz@hydrokom.pl

Mapa dojazdu:

Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Prosimy przepisać poniższe cyfry/litery
captcha