Stacje uzdatniania wody


Gmina Kluczbork

Stacja Uzdatniania Wody w Kluczborku

Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Strzeleckiej w Kluczborku wybudowana została w 1904 roku, wielokrotnie modernizowana posiada następujące poniemieckie urządzenia technologiczne:

 • odżelaziacz z napowietrzaniem ociekowym,
 • otwarte filtry powolne, pracujące obecnie jako filtry pośpieszne.

Maksymalna zdolność urządzeń uzdatniania wody wynosi Q max d = 5.000 m3/d

Stacja posiada dwa zbiorniki wody czystej:

 • stary o pojemności 1.000 m3
 • nowy o pojemności 2.000 m3

Zbiorniki te pozwalają na magazynowanie wody uzdatnionej w porze nocnej dla potrzeb wzmożonego rozbioru wody w ciągu dnia.

Obecnie stacja znajduje się w fazie gruntownej modernizacji.


Stacja Uzdatniania Wody w Bogacicy

Woda pobrana z ujęcia kierowana jest do stacji uzdatniania wody w Bogacicy, gdzie poddawana jest procesom napowietrzania i filtracji.

Układ technologiczny składa się z następujących urządzeń:

 • 3 odżelaziacze,
 • 3 odmanganiacze,
 • 2 hydrofory,
 • 2 mieszacze wodno – powietrzne,
 • sprężarka,
 • przenośny chlorator BT 4a
 • zbiornik wyrównawczy V = 4 x 50 = 200 m3,
 • odstojnik popłuczyn 10 -komorowy.

Stacja Uzdatniania Wody w Krzywiźnie

W skład stacji w Krzywiźnie wchodzą następujące obiekty i urządzenia :

 • aerator – Ø 1200 mm,
 • filtr ciśnieniowy leżący – Ø 2800 mm wypełniony złożem kwarcowym,
 • sprężarka,
 • zbiornik wody czystej o objętości V =600 m3 ,
 • odstojnik popłuczyn.

 


Gmina Lasowice Wielkie

Stacja Uzdatniania Wody w Chocianowicach

Woda pobrana z ujęcia kierowana jest do stacji uzdatniania wody w Chocianowicach, gdzie poddawana jest procesom napowietrzania i filtracji.

Układ technologiczny składa się z następujących urządzeń:

 • aerator – Ø 1000 mm;
 • 2 filtry wypełnione złożem żwirowo-katalitycznym – Ø 1400 mm;\
 • dmuchawa do płukania filtrów;
 • sprężarka do napowietrzania wody;
 • zestaw pompowy sieciowy;
 • zestaw do dezynfekcji wody roztworem podchlorynu sodowego;
 • zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o objętości =200 m3;
 • odstojnik popłuczyn.
Print Friendly, PDF & Email