Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM”sp. z o.o. w Kluczborku zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie spółki do absolutnego minimum. Praca spółki nie została przerwana, dlatego zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, przez internet lub za pośrednictwem poczty. Ograniczone zostają odczyty wodomierzy do wodomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu. W pozostałych przypadkach dostawa wody i odprowadzanie ścieków zostanie rozliczone na podstawie średniego zużycia  lub na podstawie stanu wodomierza podanego przez klienta w okresach rozliczeniowych. 

W zaistniałej sytuacji uruchamiamy możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Aktywacja e-faktury następuje po wypełnieniu formularza i przesłaniu drogą elektroniczną do spółki.

https://hydrokom.pl/einvoice/ibokregister.php

Print Friendly, PDF & Email