Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 20.03.2019 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Broniewskiego 6 wystąpiła awaria na przyłączu wodociągowym. Brakiem dostawy wody od godz. 13.30 do czasu usunięcia awarii objęte zostaną cała ul. Broniewskiego. Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email