Wodociągi i KanalizacjaHYDROKOM”Sp. z o.o. w Kluczborku, informuje, że w ramach profilaktyki mającej na celu zapobiegnięcie skażeniu bakteriologicznemu woda podawana do sieci jest dezynfekowana podchlorynem sodu. 

Dopuszczalna wartość chloru wolnego wynosi 0,3 mg/l, a jego stężenie wynoszące 0,05 mg/l może być wyczuwalne przez konsumentów. Poziom chloru wolnego jest regularnie monitorowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kluczborku i przez administratora wodociągu.

Stwierdzane dawki chloru wolnego w wodzie nie mają szkodliwego wpływu na zdrowie.

Jakość wody spełnia wymagania bakteriologiczne wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294).

Prezes Zarządu

mgr inż. Artur Witek

Print Friendly, PDF & Email