Wodociągi i KanalizacjaHYDROKOM”Sp. z o.o. w Kluczborku informuje o zakończeniu realizacji zadania „Budowa tranzytowej sieci wodociągowej łączącej Krasków z Borkowicami i Bogacicą” – Budowa pompowni wody ze zbiornikiem i odcinkiem sieci tranzytowej z Kraskowa do Borkowic.

Celem realizacji zadania będzie podłączenie do wodociągu grupowego Kluczbork miejscowości zaopatrywanych obecnie w wodę z wodociągu grupowego Bogacica, tj.: Bogacicy, Bogackiej Szklarni, Krężla, Żabińca, Czapli Starych, Czapli Wolnych, Borkowic i Bażan oraz wyłączenie z eksploatacji stacji uzdatniania wody w Bogacicy.

Od dnia 02.09.2019 r. jest prowadzony rozruch technologiczny pompowni wody w Kraskowie i rurociągu tranzytowego Krasków – Borkowice.

W wyniku prac rozruchowych mogą wystąpić zmiany składu i smaku wody, okresowe wahania ciśnienia wody ichwilowe pogorszenie jakości wody.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Print Friendly, PDF & Email