WODOCIĄGI I KANALIZACJA „HYDROKOM” SP. Z O.O. 

ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork

OGŁOSZA NABÓR

NA STANOWISKO: ELEKTRYK

  Wymagania:

 1. wykształcenie: minimum zawodowe kierunkowe, 
 2. prawo jazdy kategorii B, 
 3. uprawnienia SEP: G1/E do 1 kV, G2/E,   
 4. min. 2 lata doświadczenia w zawodzie, 

Kandydata powinno cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności): 

dobry poziom umiejętności pracy w grupie, łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność w wykonywaniu zadań, dyspozycyjność, 

Warunki pracy:

 1. praca fizyczna (także praca w terenie), od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00,
 2. wynagrodzenie od 4.350,00 zł brutto

Zakres wykonywanych obowiązków:

 1. Przeglądy i konserwacja napędów pompowych, 
 2. Przeglądy i konserwacja agregatów prądotwórczych,
 3. Przeglądy, konserwacja oraz naprawy aparatury rozdzielczo – sterowniczej w obiektach Spółki,
 4. Ustalanie przyczyn awarii urządzeń elektrycznych, 
 5. Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,
 6. Przeglądy, konserwacja oraz wymiana źródeł światła w obiektach Spółki, 
 7. Drobne prace ślusarskie w ramach dokonywanych napraw.

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w formie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony,
 2. Stabilną pracę w doświadczonym zespole, 
 3. Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji, 
 4. Świadczenia z ZFŚS (dopłaty do wypoczynku, karnet na basen, siłownię, dopłaty do wydarzeń kulturalnych)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia (prawo jazdy i uprawnienia SEP),
 • kserokopie dokumentów poświadczających ewentualny staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Można dołączyć inne dokumenty wg uznania kandydata np. o kursach, szkoleniach itp.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie pod adresem:

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o.

46-203 Kluczbork

ul. Kołłątaja 7

lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@hydrokom.pl

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

14 czerwca 2024 rdo godziny 1500 (wpływ do Sekretariatu) 

Print Friendly, PDF & Email