Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 14.08.2018 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Byczyńskiej 76 nastąpi planowane zamknięcie wody w godz. od 08.00 do 10.00. Na czas prowadzonych prac związanych z remontem przyłącza wodociągowego, brakiem dostawy wody objęta będzie część ul. Byczyńskiej od ul. Polnej do ul. Ossowskiego. Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email