Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 23.10.2018 r. w miejscowościach Krzywizna, Łowkowice, Maciejów, Biadacz, Baków prowadzony będzie przegląd hydrantów p.poż na sieci wodociągowej w godzinach od 8.00 do 14.30. W związku z powyższym mogą nastąpić pogorszenia jakości dostarczanej wody oraz chwilowe spadki ciśnienia wody.

Print Friendly, PDF & Email