Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 11.03.2019 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Broniewskiego 14 nastąpi remont przyłącza wodociągowego. Brakiem dostawy wody od godz. 10:00 do 14.00 objęta będzie ul. Broniewskiego.

Po zakończonych czynnościach remontowych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email