Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że w dniu 15.02.2019 r. w miejscowości Kluczbork ul. Wołczyńska 50 nastąpi planowane zamknięcie wody od godz. 10:00 do 14:30. Na czas prowadzonych prac związanych z remontem przyłącza wodociągowego, brakiem dostawy wody objęte będą ul. Młyńska, Robotnicza, Powstańców Śląskich, Różana i ul. Wołczyńska od wiaduktu do ronda w kierunku Wołczyna. Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email