Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 14.03.2018 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Żeromskiego nastąpi  zamknięcie wody w godz. od 10.00 do 13.00. Na czas prowadzonych prac ziemnych związanych z remontem hydrantu, brakiem dostawy wody objęta będzie cała ulica Żeromskiego. Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszenie jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email