Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 20.11.2019 r. w miejscowości Kluczbork, przy ul. Jana Pawła II zostanie przeprowadzona wymiana hydrantu.

Brakiem dostawy wody od godz. 08:30 do 11:30 objęte będą bloki nr 24, 26, 28, 30.

Po zakończonych czynnościach naprawczych oraz może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email