Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 23.07.2019 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Ficka 41 wystąpiła awaria na hydrancie przeciw pożarowy. Brakiem dostawy wody od godz. 11:00 do momentu usunięcia awarii zostanie objęta ul. Ficka.

Po zakończonych czynnościach podłączeniowych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email