Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 13.01.2015 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Piastowskiej 1 nastąpi awaryjne zamknięcie wody w godz. od 10.30 do 14.00. Na czas usuwania awarii brakiem dostawy wody objęta będzie ulica Piastowska i Piłsudskiego.

Po wykonaniu robót ziemnych i otwarciu wody może nastąpić pogorszeni jakości dostarczanej wody.

Print Friendly, PDF & Email