Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 01.04.2019 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Broniewskiego nastąpi remont przyłącza wodociągowego. Brakiem dostawy wody od godz. 10:00 do 13.00 objęta będzie ul. Broniewskiego.

Po zakończonych czynnościach remontowych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody również na ul. Jana Pawła II, Ligonia i Kochanowskiego.

Print Friendly, PDF & Email