Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 23.04.2019 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Dąbrowskiego 10 nastąpi remont przyłącza wodociągowego. Brakiem dostawy wody od godz. 10:00 do 13:00 objęta będzie cała ulica Dąbrowskiego. 

Po zakończonych czynnościach remontowych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email