Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 01.08.2019 r. w miejscowości Krasków nastąpi włączenie nowego odcinka sieci wodociągowej. Brakiem dostawy wody od godz. 10:00 do 13:30 objęty będzie fragment miejscowości Krasków od skrzyżowania (od nr 100) z ul. Kraskowską do numeru 121.
Po zakończonych czynnościach remontowych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email