Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że od dnia 13.02.2020 r. w miejscowości Biadacz i Bąków prowadzony będzie przegląd i badanie wydajności hydrantów przeciwpożarowych. 

Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email