Formularze i wnioski


Wnioski o zawarcie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:

Numer Nazwa Pobierz
FG 07/7.2.1-02 Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. > Pobierz .pdf

Wnioski o wydanie warunków technicznych:

Numer Nazwa Pobierz
FG 03/7.2.1-1 Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków i wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. > Pobierz .pdf
FG 03/7.2.1-2 Wniosek o zapewnienie odbioru ścieków i wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej. > Pobierz .pdf
FG 03/7.2.1-3 Wniosek o odrębne opomiarowanie wody wykorzystywanej bezzwrotnie (np. do podlewania ogrodu). > Pobierz .pdf
FG 03/7.2.1-4 Wniosek o wydanie warunków technicznych na odrębne opomiarowanie (rozdział). > Pobierz .pdf

Zlecenia wykonawstwa i odbioru robót wod.-kan.

Numer Nazwa Pobierz
FG 10/7.5.1-07 Formularz zlecenia robót. > Pobierz .pdf
FG 10/7.5.1-06 Protokół zakończenia i odbioru robót. > Pobierz .pdf

Pozostałe

Numer Nazwa Pobierz
P-01 Kodeks klienta. > Pobierz .pdf
P-02 Tok postępowania w trakcie realizacji usługi zleconej przez klienta. > Pobierz .pdf
 FG 07/7.2.1-37 Informacja Konsumencka > Pobierz .pdf

Print Friendly, PDF & Email