Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 11.07.2019 r. w miejscowości Gotartów Owoc nastąpi planowana przerwa w dostawie wody od godz. 9.00 do 13.00 ze względu na prace remontowe sieci wodociągowej.

Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email