Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 11.07.2019 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Kościuszki nastąpi planowana przerwa w dostawie wody. Brakiem dostawy wody od godz. 09:00 do 12:00 objęte zostaną ul. Kościuszki, ul. Dąbrowskiego, ul. Ficka, ul. Mieszka I, ul. Sobieskiego, ul. Zygmunta Starego, ul. Batorego.

Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Print Friendly, PDF & Email