Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku informuje, że dnia 01.10.2019 r. w miejscowości Kluczbork przy ul. Kościuszki nastąpi planowana przerwa w dostawie wody. Brakiem dostawy wody od godz. 08:30 do 11:00 objęte zostaną ul. Kościuszki, ul. Bema, ul. Dąbrowskiego, ul. Ficka.

Po zakończonych czynnościach naprawczych może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody

Print Friendly, PDF & Email