Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork” nr POIS.01.01.00-00-127/13 w ramach działania 1.1 gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I – gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W dniu 11.08.2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentem projektu jest spółka Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” z Kluczborka, projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Kluczbork – podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków.

Całkowity koszt projektu to 32 364 004,99 zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 16 650 082,41 zł. Wkład własny beneficjenta jest współfinansowany z pożyczki inwestycyjnej i pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Kluczbork, która zlokalizowana jest w północnej części województwa opolskiego. Gmina Kluczbork wraz z sąsiednimi gminami Byczyna, Wołczyn, Lasowice Wielkie tworzy powiat kluczborski.

pois_lokalizacja_gminyIlustracja 1: Lokalizacja Gminy Kluczbork na terenie Polski.
zródło: http://maps.google.com/

W związku z szerokim zakresem przedmiotowym projektu, będzie on realizowany w różnych miejscowościach gminy, tj.:

  • Kuniów,
  • Bąków,
  • Ligota Dolna,
  • Kluczbork.

Poniżej poglądowo przedstawiono lokalizację projektu na tle Gminy Kluczbork:

pois_gminyIlustracja 2: Lokalizacja projektu na terenie Gminy Kluczbork
źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o. na podstawie http://maps.google.com/

 

 

Print Friendly, PDF & Email