Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Dolna

Ligota Dolna 1Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Dolna

Gmina Kluczbork w miejscowości Ligota Dolna wykonała sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
o długości 8.294m. Wykonawca to Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „WPBK” Spółka z o.o.
z siedzibą w Opolu.

W projekcie uwzględniono sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach, dla których wskaźnik koncentracji przekracza 120 mieszkańców na km sieci. Sieci nie objęte projektem są to sieci istniejące, do których przyłączane są sieci objęte projektem.

Zakres rzeczowy dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Dolna obejmował budowę
sieci kanalizacji grawitacyjnej z przykanalikami o łącznej długości 4.089,31m.

Ponadto zamontowano 1 szt. przepompowni (tłoczni) ścieków typu Hydro-Vacuum TSA 1.40. Sieć została ponadto wyposażona w studzienki rewizyjne oraz studzienki inspekcyjne. W ramach tego zadania przewidziano również obsługę geodezyjną.

Ligota Dolna 2

Print Friendly, PDF & Email